Horizon 2020

Wat is Horizon 2020?

Horizon 2020 is de grootste subsidieregeling van de Europese Commissie met een budget van € 80 miljard voor de periode 2014-2020. Voor de ICT-bedrijven is met name het MKB-instrument interessant omdat close-to-market activiteiten worden ondersteund. Het MKB-instrument is een regeling om baanbrekende innovaties te stimuleren en naar de markt te brengen door een gefaseerde en progressieve funding die past bij fase van de onderneming. Voor iedere fase kan een financieringsaanvraag worden gedaan, de fases sluiten op elkaar aan.

 

Wie komt voor Horizon 2020 in aanmerking?

Zeer innovatieve MKB-ers met een duidelijke commerciële ambitie en een groot potentieel voor groei en internationalisering.

 

Hoe wordt het voordeel bepaald?

Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek, je subsidie bedraagt 70% van de projectkosten met een maximum van 50.000 euro (eenmalig) per project.

 

Fase 2: Ontwikkeling en demonstratie, je subsidie bedraagt 70% van de projectkosten met een minimum van 500.000 euro en een maximum van 2,5 miljoen euro per project.

 

Daarnaast krijg je toegang tot diverse diensten van de Europese Commissie die je risicomanagement en commerciële exploitatie in het buitenland vergemakkelijken.

 

Boost en Horizon 2020

De regeling is zeer concurrerend. Een gering percentage van de aanvragers ontvangt daadwerkelijk funding. Bovendien vergt een Horizon 2020 ICT aanvraag een strategische keuze binnen het programma van het Horizon 2020 MKB-instrument. De succeskansen liggen aanzienlijk hoger wanneer een aanvraag voldoet aan de meest recente inzichten van de beoordelingscommissie. Boost werkt daarom samen met een gespecialiseerde partner vanuit Brussel. Hiermee behalen we een uitzonderlijk hoge slagingskans van gemiddeld 60%.