Innovatiebox

Wat is de Innovatiebox?

De Innovatiebox is een fiscale belastingbox voor de winstbelasting. Iedere onderneming die een S&O-verklaring (WBSO) of octrooi heeft gekregen kan alle winsten uit innovatieve activiteiten hierin onderbrengen. Binnen de Innovatiebox wordt een heffing van maximaal 5% gehanteerd voor de vennootschapsbelasting  wat een stuk lager is dan de reguliere heffing van 25%. Met de Innovatiebox kunnen ondernemingen aanzienlijke voordelen behalen, zeker in combinatie met de WBSO.

 

Wie komt voor de Innovatiebox in aanmerking?

Iedere onderneming die een eigen ontwikkeling voortbrengt waarvoor een S&O-verklaring of patent is afgegeven komt in aanmerking voor de Innovatiebox. 

 

Hoe wordt het voordeel bepaald?

Het voordeel hangt af van de omvang van het winstdeel dat in de Innovatiebox valt. In overleg met de Belastingdienst wordt gezamenlijk vastgesteld welk gedeelte van de winst tegen het lage tarief belast wordt. Dit kan het beste vooraf worden vastgesteld om problemen achteraf te voorkomen. Het vaststellingstraject bestaat uit drie stappen:

  • Opstellen van een onderbouwd Innovatieboxverzoek voor de Belastingdienst. Dit verzoek geeft inzicht in de wijze waarop eigen ontwikkelingen bijdragen aan het bedrijfsresultaat en bevat een voorstel om het winstdeel te berekenen. 
  • Overleg met de Belastingdienst over het voorstel. De Belastingdienst maakt een eigen inschatting over het innovatieve vermogen van de onderneming. Zodra de Belastingdienst een volledig beeld heeft wordt een pragmatische afspraak gemaakt over de toepassing van de Innovatiebox voor meerdere jaren.
  • Opstellen van een vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken vast worden gelegd.

Naast het vaststellingstraject bestaat een forfaitaire methode om de Innovatiebox toe te passen. Hiermee is het niet nodig om het winstdeel uit innovatie vast te stellen en met de Belastingdienst afspraken te maken. Forfaitair mag 25% van de winst met een maximum van € 100.000,- worden ondergebracht in de Innovatiebox. Dit betekent dat maximaal € 25.000,- tegen 5% wordt belast. De forfaitaire Innovatiebox is met name voor kleine en startende ondernemingen interessant.

 

Boost en de Innovatiebox

Een optimale benutting van de Innovatiebox vraagt om een combinatie van fiscale, juridische en IT-inhoudelijke kennis. De voorwaarden zijn complex en iedere onderneming is anders waardoor het vaststellen van het gedeelte van de winst dat in aanmerking komt een uitdaging is. Boost kwantificeert jouw winst uit innovatie en onderbouwt je verzoek bij de Belastingdienst. Bovendien adviseren wij je in een vroeg stadium over de beste structuur voor innovatietrajecten om te voorkomen dat de keuze voor een bepaalde bedrijfsstructuur later nadelig uitpakt voor het voordeel van de Innovatiebox.