Werkwijze

Boost inventariseert en analyseert uw plannen en projecten en koppelt deze aan mogelijke fiscale regelingen, subsidies en financieringsvormen. Het is onze jarenlange ervaring met de financiering van IT-innovaties die ervoor zorgt dat we goed de kern van uw activiteiten en ontwikkelplannen doorgronden en de vertaalslag kunnen maken naar de financieringsmogelijkheden. We koppelen ons advies en plan van aanpak aan u terug, we schrijven de aanvragen en nadat u inhoudelijk akkoord bent gegaan dienen we de aanvragen bij de betreffende instanties in. 

Wij geloven erin dat een adviseur zich moet durven binden aan zijn advies. Wij committeren ons aan het succes van ons advies door onze diensten zoveel mogelijk risicodragend aan te bieden op basis van het no cure no pay principe. Hiermee stellen we het doel gelijk en bent u verzekerd van een maximale slagingskans en een optimale benutting.