Subsidies

Zowel op landelijk als op Europees niveau bestaan diverse subsidieregelingen waarmee technische ontwikkeling gestimuleerd wordt. Deze subsidies bieden goede kansen voor de bekostiging van jouw innovatie maar de systematiek van de meeste regelingen betekent wel dat je jezelf goed moet afvragen of het gebruik binnen jouw onderneming doelmatig en efficiënt is. De doelstelling van jouw onderneming en de innovatie moeten ten allen tijde centraal blijven staan.

 

Een goede aanvraag vergt niet alleen IT-inhoudelijke, juridische of bedrijfskundige kennis maar vraagt ook om beleidsmatig inzicht om ervoor te zorgen dat de inhoud van de aanvraag aansluit bij de doelstelling van de subsidieverstrekker.

 

Boost en subsidies

Boost kent de subsidieregelingen die IT-innovaties stimuleren. Wij adviseren je over de doelmatigheid in jouw situatie en vragen de subsidie geheel verzorgd aan.