WBSO

Wat is de WBSO regeling?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) is een fiscale regeling om technologische vernieuwing te stimuleren en de concurrentiepositie van ondernemers te verbeteren. Met de WBSO vermindert u de loonkosten voor technische innovatie. Het jaarlijkse voordeel bedraagt ongeveer € 22.500,- per FTE en er kan doorlopend gebruik van worden gemaakt.

Wie komt voor de WBSO in aanmerking?

Iedere ondernemer die iets wil ontwikkelen of wil onderzoeken kan gebruik maken van de regeling. Van belang is dat hetgeen de ondernemer wil ontwikkelen of onderzoeken technisch nieuw is waarbij de maatstaf het eigen technische kunnen en de eigen technische kennis is. U komt als IT-ondernemer in aanmerking voor de WBSO als u:

  • Programmatuur ontwikkelt, of bestaande programmatuur doorontwikkelt, met nieuwe informatietechnologische principes.
  • Bestaande programmatuur op technisch nieuwe wijze laat samenwerken of integreert.

Hoe wordt het voordeel bepaald?

Het voordeel bedraagt 32% (voor starters 40%) van de loonkosten die samenhangen met de Speur- en Ontwikkelwerkzaamheden (S&O). De loonkosten worden bepaald door het aantal S&O-uren te vermenigvuldigen met een vastgesteld uurtarief. De eerste twee kalenderjaren dat u gebruik maakt van de WBSO geldt een forfaitair uurtarief van € 39,- per uur voor de eerste 1.800 uur, daarna bedraagt het uurtarief € 33,-. Het voordeel kunt u vervolgens zelf iedere maand in mindering brengen op de af te dragen loonheffingen.

Bovenstaande methode heeft betrekking op medewerkers waarvoor maandelijks loonheffingen worden afgedragen. Voor zelfstandigen geldt een andere methode. Als zelfstandige dient u binnen een kalenderjaar minimaal 500 uur te besteden aan Speur- en Ontwikkelwerk. In dat geval heeft u recht op een verhoogde zelfstandigenaftrek.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onderstaande voorlichtingsfilm beschikbaar gesteld waarin de WBSO en de RDA worden uitgelegd.

 

 

Boost en de WBSO

Het klantenportfolio van Boost bestaat voor 100% uit IT-bedrijven. Dit is niet voor niets. Het aanvragen van WBSO voor IT-bedrijven vraagt niet alleen om inhoudelijke kennis maar ook om het vermogen om informatietechnologische principes te doorgronden. De aanpak van Boost resulteert in succesvolle aanvragen die bovendien de administratieve lasten voor de onderneming beperken. Ons slagingspercentage bedraagt op dit moment ruim 99%. Boost biedt een volledige WBSO-dienstverlening met als doel om jou zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Wij onderzoeken of jouw ideeën in aanmerking komen voor WBSO, schrijven je aanvraag, dienen deze in, bewaken deadlines en ondersteunen je bij de administratie. Bovendien kun je op ons rekenen bij eventuele bezwaarprocedures of WBSO-controles.